Особова справа вчителя бланк


Особова справа вчителя бланк Скачать

Згідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, компетентність — це набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці. При роботі з особистою справою, забороняється проводити будь-які виправлення в раніше зроблених записах, вносити до нього нові записи, вилучати з особової справи наявні там документи. Чи обов’язково в поурочному плані за новим держ стандартом прописувати компетентності. Тому зберігання в особовій справі табеля успішності, довідок про стан здоровя є також обов’язковим. Документи, як правило, повинні оформлятися на бланках загальноосвітньої установи, що відповідають стандарту (ГОСТ Р 6. Справа в тім, що дільнична виборча комісія – це колегіальний орган, рішення якого приймаються.

Бланк форми податкової декларації про майновий стан та доходи 2014 (Excel). Особова картка спеціаліста з вищою освітою (Типова форма № П-4, укр. За нашими рекомендаціями ви зможете правильно сформувати особову справу для нового працівника та провести внутрішній аудит уже заведених справ. До інформаційно-довідкових документах, що утворюється в процесі діяльності ОУ, відносяться: довідки, доповідні записки, листи, телефонограми. У період навчаються в 10-11-х класах атестат про основну загальну освіту знаходяться в особовій справі студента і видається на руки після закінчення ним середньої школи. У роботі установи є накази, які повторюються щороку в один і той же час, тобто носять циклічний характер. Для кожної букви алфавіту відводяться окремі сторінки, і по кожній букві ведеться своя порядкова нумерація. Чи на всіх працівників слід вести особові справи.

особова справа учня купить цена купити ціна (4...

Особова справа комплектується з таких документів і в такій послідовності опис документів. Бланк її був затверджений Постановою №1 від 5 січня 2004. Визначення освітніх та Доповнення до особового листка з обліку кадрів (бланк). З метою раціональної організації документаційного забезпечення в загальноосвітніх установах системи освіти пропонуємо наступні методичні рекомендації в роботі з діловодства. Після звільнення працівника особова справа зберігається у відділі кадрів один рік. Название Бланка, Скачать бланк. Вибуття учнів і закінчення ним школи оформляється наказом директора із зазначенням причини вибуття; одночасно в алфавітній книзі робиться запис: номер і дата наказу, вказується причина вибуття. Типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника»». Чи має календарно- тематичне планування вчителя бути друкованим та яким чином повинна вказуватися дата. Підпис власника особової картки. Повідомлення, інформація ), найменування посади, ініціали та прізвище доповідача пишуть у родовому відмінку.