Акт оприбуткування основних засобів бланк


Акт оприбуткування основних засобів бланк Скачать

Складається в одному примірнику комісією цеху на підставі разових актів вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма №  МШ-4). Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм. Видаткова накладна є одним із найбільш поширених документів, що підтверджує факт поставки (отримання) товарів, робіт (послуг). У лімітно-забірній картці цеху (дільниці) розписується комірник, а в лімітно-забірній картці складу — представник цеху (дільниці). Наступною групою широковживаних первинних бухгалтерських документів є документи, які фіксують виникнення та перетворення в балансі основних засобів (далі — ОЗ). Один примірник залишається в цеху (на дільниці), а другий направляється у розрахункову частину бухгалтерії для утримання у встановленому порядку з робітника вартості поломаного, зіпсованого чи втраченого предмета.

Комірник зазначає в лімітно-забірній картці дату й кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок ліміту з кожного номенклатурного номера матеріалів. Акт підписується голов­ним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами, на те уповноваженими. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених первинними документами. Наказ № 193 — наказ Мінстату України від 21. Відпуск матеріальних цінностей здійснюється з тих складів, які позначено в лімітно-забірній картці. Для обліку операцій з оприбуткування матеріальних цінностей на склад підприємства використовується прибутковий ордер форми № М-4. Акт, підписаний працівником цеху (відділу), що уповноважений на приймання ОЗ, та представником цеху (підприємства), який виконував ремонт, реконструкцію та модернізацію, здають до бухгалтерії підприємства (організації). При пред’явленні робітником акта вибуття йому замість непридатного чи втраченого предмета видається придатний і записується до картки обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-2). Після здавання списаних предметів до комори для утилю акт із розпискою комірника здається до бухгалтерії. Відпуск матеріалів у виробництво здійснюється складом при пред’явленні представником цеху свого примірника лімітно-забірної картки. У цьому випадку видаткові документи на відпуск матеріалів не оформляються, а сама операція здійснюється на основі лімітних карток, які виписуються в одному примірнику та не мають характеру бухгалтерських документів. В бухгалтерії згідно зі звітом складу перевіряється правильність списання матеріалів на виробництво щодо кожного об’єкта та ділянки в цілому і одночасно визначаються дані про витрату матеріалів в лімітно-забірній картці форми № М-28 з початку будівництва кожного об’єкта. Ліміт відпуску можна зазначити і в самій картці. Акт після його оформлення з доданою технічною документацією, щодо даного об’єкта передається до бухгалтерії підприємства, підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами, на те уповноваженими. У цій статті, зокрема, розглянемо, як обліковуються господарські операції, які документи для їх підтвердження вважаються первинними. Ведеться протягом усього періоду будівництва і знаходиться у виконавця робіт. Для списання автомобілів з балансу підприємства передбачено окремий первинний бухгалтерський документ, а саме форму ОЗ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів». Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02. Лімітно-забірна картка (форми № М-8 та № М-9, № М-28 та № М-28а) використовуються для оформлення відпуску матеріалів, що систематично витрачаються при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за додержанням встановлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби та є виправдувальним документом для списання матеріальних цінностей зі складу. На підприємстві встановлено ліміт у розмірі 1000 т цементу на місяць. У додатках до статті наведемо форми деяких з них з прикладами заповнення.

Акт Введення В Експлуатацію Основних Засобів...

1 Comment on Акт оприбуткування основних засобів бланк

  1. Bypдaлaк:

    Бланк календаря выставок ранга ЧК, ПК, КЧК от НКП в РКФ; Заявление в РКФ на бесплатную.